Hoàn thiện công tác Quản lý chi phí các Dự án đầu tư - ĐHXD - Chuyên viết luận văn thạc sỹ

Hoàn thiện công tác Quản lý chi phí các Dự án đầu tư – ĐHXD

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Quản lý Xây dựng

Họ và tên học viên:

Chuyên ngành: Quản lý Dự án Xây dựng                      Mã số: QA

Cán bộ hướng dẫn: GVC.TS. Trần Văn Tâm

Bộ môn chuyên môn: Tổ chức Kế hoạch

 1. Tên đề tài: Hoàn thiện công tác Quản lý chi phí (đầu tư xây dựng) các Dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Xăng dầu B12
 2. Lý do chọn đề tài

Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Vì vậy, để đảm hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu quả thì việc hoàn thiện công tác Quản lý chi phí (QLCP) DAĐTXD trong các doanh nghiệp ngày càng được chú trọng và có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Xuất phát từ tình hình đó, bằng những kiến thức đã được học, tôi chọn đề tài “Hoàn thiện công tác QLCP (đầu tư xây dựng) các DAĐTXD tại Công ty xăng dầu B12” làm đề tài nghiên cứu cho bài Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Quản lý Xây dựng của mình.

 1. Những nghiên cứu trước liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài:

Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy công tác QLCP DAĐTXD ở Công ty xăng dầu B12 trong những năm qua bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế. Những hạn chế là nguyên nhân chính làm cho các DAĐTXD của Công ty đem lại hiệu quả chưa cao. Hiện tại, chưa có đề tài nào nghiên cứu để tìm giải pháp cho vấn đề này.

 1. Mục đích nghiên cứu của đề tài:

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác QLCP các DAĐTXD tại Công ty Xăng dầu B12 trên giác độ Chủ đầu tư.

 1. Mục tiêu nghiên cứu:

– Hệ thống hóa cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn về QLCP DAĐTXD;

– Phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLCP các DAĐTXD tại Công ty Xăng dầu B12 giai đoạn 2014 – 2017;

– Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác QLCP các DAĐTXD tại Công ty Xăng dầu B12.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

6.1. Đối tượng nghiên cứu:

Công tác QLCP các DAĐTXD của Chủ đầu tư.

6.2. Phạm vi nghiên cứu:

– Giớ hạn về không gian: Công tác QLCP các DAĐTXD tại Công ty Xăng dầu B12;

– Giới hạn về thời gian: Giai đoạn 2014 – 2017.

 1. Phương pháp nghiên cứu:

7.1. Phương pháp chung: Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng;

7.2. Phương pháp cụ thể:

– Phương pháp điều tra, thu thập số liệu;

– Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp.

 1. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài:

– Cơ sở khoa học của đề tài: Cơ sở lý luận về QLCP DAĐTXD;

– Cơ sở thực tiễn của đề tài: Thực trạng công tác QLCP DAĐTXD tại Cty xăng dầu B12 giai đoạn 2014 – 2017.

 1. Dự kiến kết quả đạt được:

– Hệ thống hóa cơ sở lý luận, pháp lý về QLCP DAĐTXD;

– Phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLCP các DAĐTXD tại Công ty Xăng dầu B12;

– Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác QLCP các DAĐTXD tại Công ty Xăng dầu B12.

 1. Dàn bài của luận văn gồm các chương mục sau:

Chương 1 – Hệ thống hóa cơ sở lý luận, pháp lý về QLCP đầu tư xây dựng

1.1. Chi phí đầu tư xây dựng

1.2. QLCP đầu tư xây dựng

1.2.1. Nguyên tắc QLCP DAĐTXD

1.2.2. Nội dung QLCP DAĐTXD

1.3. Mối liên hệ giữa QLCP đầu tư xây dựng với các nội dung quản lý khác

1.4. Hệ thống hóa văn bản pháp luật về QLCP đầu tư xây dựng

Chương 2 – Phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLCP các DAĐTXD tại Công ty Xăng dầu B12

2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty Xăng dầu B12

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động

2.1.3. Các DAĐTXD đã thực hiện trong giai đoạn 2014 – 2017 tại Công ty Xăng dầu B12

2.2. Thực trạng công tác QLCP DAĐTXD của Công ty Xăng dầu B12

2.2.1. Đặc điểm các DAĐTXD của Công ty Xăng dầu B12

2.2.2. Quy trình QLCP DAĐTXD của Công ty Xăng dầu B12

2.2.3. Thực trạng công tác QLCP đầu tư xây dựng của Công ty Xăng dầu B12

2.2.3.1. Thực trạng công tác quản lý tổng mức đầu tư

2.2.3.2. Thực trạng công tác quản lý dự toán xây dựng

2.2.3.3. Thực trạng công tác quản lý giá gói thầu xây dựng

2.2.3.4. Thực trạng công tác quản lý giá hợ đồng xây dựng

2.2.3.5. Thực trạng công tác quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

2.2.3.6. Thực trạng công tác thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng

2.2.3.7. Thực trạng công tác thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

2.3. Những mặt đã làm được; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác QLCP DAĐTXD tại Công ty Xăng dầu B12

2.3.1. Những mặt đã làm được

2.3.2. Những tồn tại, hạn chế trong công tác QLCP DAĐTXD của Công ty Xăng dầu B12

2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác QLCP DAĐTXD của Công ty Xăng dầu B12

2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan

2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan

Chương 3 – Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác QLCP các DAĐTXD tại Công ty Xăng dầu B12

3.1. Nguyên tắc hoàn thiện công tác QLCP DAĐTXD

3.2. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác QLCP DAĐTXD tại Công ty Xăng dầu B12

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện cơ cấu bộ máy QLCP DAĐTXD và chất lượng đội ngũ cán bộ (nhân lực) tham gia công tác QLCP DAĐTXD

3.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tổng mức đầu tư

3.2.3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự toán xây dựng

3.2.4. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý giá gói thầu

3.2.5. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý giá hợp đồng

3.2.6. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

3.2.7. Giải pháp hoàn thiện công tác thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng

Viết Luận văn THẠC SĨ, ĐẠI HỌC, BÁO CÁO THỰC TẬP, CHUYÊN ĐỀ….

Đảm bảo  uy tín chất lượng hàng đầu…

Cam kết 100% đạt yêu cầu

toàn bộ bài xin liên hệ:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011566206621

Web: http://chuyenvietluanvanthacsi.com

Mail: Thacsi999@gmail.com

Hotline: 0926.708.666

 

 1. Kinh phí thực hiện đề tài: Học viên tự túc kinh phí.

Quảng Ninh, ngày …… tháng 9 năm 2018

Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN
   

 

 

 

Ý KIẾN CỦA BỘ MÔN  

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Để lại bình luận

Scroll
0926708666
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes